หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 8,159 95,177
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 437 14,081
การผลิต 18,087 1,613,823
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 848 23,343
การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 338 8,190
การก่อสร้าง 10,047 229,152
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 28,997 318,448
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 5,624 133,847
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 6,869 88,936
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 3,074 60,114
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 3,861 33,495
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1,765 16,055
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 1,377 30,754
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 6,485 212,719
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 43 1,864
การศึกษา 305 4,503
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 558 21,174
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 285 10,701
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 3,542 102,292
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 135 1,131
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก 1 10
รวม 100,837 3,019,809
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 43,644 90,394
5 - 9 คน 25,371 175,318
10 - 19 คน 11,599 156,237
20 - 49 คน 11,022 347,155
50 - 99 คน 3,965 281,338
100 - 299 คน 3,590 608,262
300 - 499 คน 801 306,605
500 - 999 คน 547 372,823
1,000 คน ขึ้นไป 298 681,677
รวม 100,837 3,019,809
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566