หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 2,335 21,507
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 246 4,815
การผลิต 8,572 288,457
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 782 16,985
การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 156 2,556
การก่อสร้าง 8,073 63,636
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 33,646 267,719
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 3,992 47,342
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5,645 45,371
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 2,434 19,235
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 4,867 42,274
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 714 5,950
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 1,071 5,538
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 2,765 45,241
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 3 7
การศึกษา 250 2,004
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 580 14,820
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 203 1,528
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 1,624 10,420
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 446 1,392
รวม 78,404 906,797
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 43,378 89,580
5 - 9 คน 19,215 130,324
10 - 19 คน 8,122 108,909
20 - 49 คน 5,513 169,052
50 - 99 คน 1,196 84,324
100 - 299 คน 738 116,571
300 - 499 คน 116 44,698
500 - 999 คน 81 57,115
1,000 คน ขึ้นไป 45 106,224
รวม 78,404 906,797
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566